کارکرد زغال فعال شده

  • زغال فعال شده چگونه کار می کند؟

 

زغال فعال شده مواد اورگانیک را از محیط اطرافش جذب می کند ،که عمل انتقال آلاینده از فاز مایع ( آب) به فاز جامد ( کربن) صورت می گیرد.

نیروی جاذبه ای باعث تشکیل یک پیوند بین آلاینده و کربن و چسبیدن آنها به هم می شود.

علاوه بر این باکتری هایی به سطح خارجی زغال فعال شده می چسبند و بخشی از آلاینده ها را جذب و مصرف می کنند.

جذب منجر به پخش یک گاز یا ترکیب در شبکه متخلخل زغال فعال شده می گردد ،

جایی که یک واکنش شیمیایی یا یک ثبات فیزیکی روی می دهد.

جذب در زغال فعال شده دارای ۳ مرحله است:

 

۱- تماس ذرات آلاینده محلول در مایع ( آب) با ذرات زغال فعال شده

۲- پخش شدن ذرات آلاینده در شبکه متخلخل زغال فعال شده

۳- جذب ذرات آلاینده به زغال فعال شده و بوجود آمدن یک پیوند برگشت ناپذیر.

 

این سه مرحله به صورت همزمان صورت می گیرند.

 

 

3
امتیاز :
بدون رای!

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید