روشهاي بيولوژيكي تصفيه پساب

روشهاي بيولوژيكي تصفيه پساب عبارتند از:

 1. روش راكتور ناپيوسته با عمليات متوالي
 2. فرآیند UASB (بستر لجن بي هوازي با جريان رو به بالا)
 3. فرآيند UAFB (بستر پرشده بي هوازي با جريان رو به بالا)
 4. فرآیند UABR (راكتورهاي بافل دار بي هوازي)
 5. فرآيند رشد تماسي
 6. سيستم تلفيقي رشد ثابت و لجن فعال (IFAS)

 

– روشهاي موجود در تصفيه پسابهاي حاوي يون سولفات

روشهاي شيميايي عبارتند از:

 1. استفاده از آهك /سنگ آهك
 2. استفاده از نمكهاي باريم
 3. استفاده از روش تركيبي آهك و سولفات آلومينيوم
 4. استفاده از روش تركيبي آهك و اخته سازهاي انحصاري ديگر

روش های غشایی شامل:

 1. استفاده از غشاهاي اسمز معكوس
 2. استفاده از غشاهاي الكترودياليزي
 3. استفاده از رزينهاي تبادل يوني
 4. استفاده از غشاهاي فيبري اسمز معكوس

روشهاي بيولوژيكي شامل:

 1. استفاده از بیوراکتورها
 2. استفاده از تالابهای ساختار یافته
 3. استفاده از روش تركيبي آهك و تصفيه خاك
 4. استفاده از غشاهاي بازدارنده زير زميني

 

 

2
امتیاز :
بدون رای!

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید