پلیمر‌های پرشاخه

پلیمرهای پرشاخه

پلیمرهای پرشاخه از خانواده درختواره ها هستند. معماری آنها ناقص است، زیرا از جهاتی شبیه به درختواره ها بوده و از جهاتی با آنها متفاوت‌اند، برای مثال، معماری ساختار در هر دو به گونه ای است که شاخه های فراوان دارند و گروه های انتهایی آنها واکنش پذیر یا غیر واکنشی هستند. اما پلیمرهای پرشاخه، بدون هسته و غیر متقارن اند، در حالی که درختوارهها متقارن و دارای هسته هستند.
در پلیمرهای پرشاخه فضای محموله (cargo space) درون ساختار دارای اهمیت کمتری است،
پلیمرهای پرشاخه خواص ویژه ای دارند که آنها را برای کاربردهای خاص آماده می کند. از جالب ترین این خواص، گرانروی های متفاوت آنهاست، گرانروی پلیمرهای پرشاخه به درجه شاخه‌ای شدن آنها بستگی دارد.

خواص

از مهم‌ترین خواص پلیمر‌های پرشاخه می‌توان به گروه‌های عاملی بسیار زیاد روی سطح آنها اشاره کرد. تعدد این عوامل، روی خواصی مانند دمای شیشه‌ای شدن ، واکنش پذیری، انحلال‌پذیری و خواص رئولوژیکی پلیمر اثرگذار است.همچنین، پلیمر‌های یاد شده دارای خواصی مانند خاصیت ساختار بی‌شکل و انحلال‌پذیری بیشتری نسبت به پلیمر‌های خطی هستند.
تولید درختواره‌ها سخت و نیازمند شرایط آزمایشگاهی بسیار خاص است،به همین دلیل قیمت تمام شده این پلیمر‌ها زیاد است، اما تهیه پلیمر‌های پرشاخه،راحت‌تر بوده و ارزان‌ترند.به همین دلیل،اخیرا در کارهای دارورسانی از پلیمر‌های پر شاخه استفاده بیشتری می‌شود.

نواع پلیمرهای پر‌شاخه

پلی‌استرهای پرشاخه مانند پلی‌گلیسرول و بولترن،آمینوسیلیکای پرشاخه، پلی‌گلیسیدول و پلی‌اتیلن ایمید پرشاخه،معروف‌ترین پرشاخه ها هستند.

1
امتیاز :
بدون رای!

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید