آرشیو دسته: کنکور کارشناسی ارشد

نمونه سوال انتقال حرارت ۱ نوع سوال:تشریحی.همراه با پاسخ نامه تشریحی دانلود فایل

ادامه مطلب ۶ مهر , ۱۳۹۹

سریها،انتگرالها و تبدیلات فوریه معادلات با مشتقات جزئی توابع مختلط دانلود فایل

ادامه مطلب ۵ مهر , ۱۳۹۹

فایل آموزشی شیمی تجزیه مناسب برای دانشجویان رشته های مهندسی شیمی،صنایع شیمی و شیمی دانلود فایل  

ادامه مطلب ۱۶ شهریور , ۱۳۹۹

واژگان پرتکرار و کاربردی زبان عمومی از سال ۸۹ تا ۹۶ دانلود فایل

ادامه مطلب ۱۵ شهریور , ۱۳۹۹

فرمول های طراحی راکتور برای چمع بندی امتحان و کنکور     دانلود فایل

ادامه مطلب ۱۲ شهریور , ۱۳۹۹

جمع بندی فرمول های مکانیک سیالات     دانلود فایل

ادامه مطلب ۱۱ شهریور , ۱۳۹۹