الماس

آیا میدانستید⁉️
الماس داخل اسید نیز حل نمی شود.😮
تنها چیزی که میتواند الماس را از بین ببرد گرما و حرارت شدید است!!

1
امتیاز :
بدون رای!

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید