نانو جاذب‌ها

جداسازی فرایندی است که…

یک ماده با برهمکنش فیزیکی یا شیمیایی به ماده دیگر می چسبد. مواد جذب شونده باید از یک فاز آبی بیرون کشیده شوند و به سطح جاذب بروند و دائم وارد حفره های داخلی جاذب شوند چون نانوذرات مساحت سطح بسیار بالایی دارند ظرفیت جذب نانوجاذب ها به شکل چشم‌گیری در مقایسه با مواد متداول افزایش می یابد.. نانوجاذب ها می توانند طوری طراحی شوند که چندین نانودرد فعال یا جزء نانوساختار داشته باشند برای مثال کربن فعال شده آغشته به فلزات نانوکامپوزیت های طلا-پالادیوم

هدف نانو جاذب‌ها

خیلی از کاربردهای زیست محیطی نانوجاذبها در زمینه تولید آب شرب و تصفیه آب و کاربردهای دیگری است که خاک و محتویات آبهای زیرزمینی با آلاینده های هوا را هدف قرار داده اند. هدف از خلق و توسعه نانوجاذب ها ایجاد جاذب هایی است که ظرفیت جذب بالاتری از جاذب های متداول دارند این ظرفیت بالاتر جذب، با مساحت سطح بزرگ نانوذرات، یک ویژگی تقویت شده در ماده قابلیت همراه کردن چندین عامل مؤثر با هم و مهندسی شرایط محدود کننده در انتقال جرم بدست آمده است از این رو نانوجاذب ها ظرفیت بالایی برای بازیابی با برداشتن آلاینده های هدف دارند.

مهمترین کاربردهای ممکن در حال حاضر از این قراراند:

پاکسازی آبها و خاک با کربوآهن؛

نانو رس برای جذب آلاینده های آلی و فسفری

نانو آئروژل برای برداشت اورانیوم از آب‌ها

نانواکسیدهای آهن برای جذب مواد دارویی

محققان از دانشگاههای مختلف در آمریکا و آسیا جاذب نانوساختاری را ابداع کرده اند که کتیرا نام دارد و از مولکول های بزرگی با شاخدهای جانبی و گروههای فیزیکی و یا شیمیایی قابل تنظیم تشکیل شده‌اند که در کنار هم قرار می گیرند و ذرات کروی میکرومتری می سازند.
بر اساس تراکم بالای گرودهای جاذب این محصول،دو برابر مواد جاذب معمول جذب دارند.می تواند به محصولی قابل بازیافت و با دورریختنی تبدیل شود و در حالت پودری و دانه‌ای موجود است این محصول می تواند برای جدا کردن آلاینده های خاصی مثل پرکلرات، نیترات و فسفات یا برداشتن بورون، بورات از جریان های فاضلاب استفاده شود.

2
امتیاز :
بدون رای!

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید