آخرین محصولات

مجموعه ۳ سوال حل شده درس انتقال حرارت

سوالات مجموعه : گازهای گرم اگزوز که با دمای ۳۰۰(c) وارد یک مبدل حرارتی لوله ای پره دار با جریان عمود بر هم شده وبا دمای۱۰۰(c)  آنرا ترک میکند،.برای گرم کردن آب تحت فشار ۱(kg/s) از دمای ۳۵تا  ۱۲۵(c) مورد استفاده قرار میگیرد. گرمای ویژه گاز اگزوز تقریبا ۱۰۰۰(kJ/kg) است و ضریب کلی انتقال حرارات […]

40,000تومان

مجموعه ۳سوال حل شده درس انتقال حرارت ۲ با نرم افزار EES

سوال ۱ : روغن داغ باید توسط آب در یک مبدل حرارتی پوسته لوله .با پوسته دوبار گذر و لوله ۱۲ بار گذر خنک شود.دبی جرمی و درجه  حرارت ورودی  داده شده است .میزان انتقال حرارت و دمای خروجی دو سیال را بیابید.   سوال ۲ : یک جریان آب سرد با دبی ۰٫۲ کیلو گرم با […]

15,000تومان

مجموعه ۵ سوال حل شده درس انتقال حرارت ۱ با نرم افزار EES

مجموعه ۵ سوال حل شده درس انتقال حرارت۱ از کتاب مرجع هولمن با نرم افزار EES فصل ۲ : سوالات  ۷۷ و ۸۰ و ۱۱۹ فصل ۳ : سوالات  ۲۲ و ۲۹  

15,000تومان

مجموعه ۵ سوال حل شده درس انتقال حرارت

مجموعه ۵ سوال حل شده درس انتقال حرارت از کتاب مرجع هولمن با نرم افزار EES فصل ۲ : سه سوال فصل ۳ : دو سوال  

20,000تومان

مجموعه ۶ سوال حل شده درس انتقال حرارت با نرم افزار EES

مجموعه ۶ سوال حل شده درس انتقال حرارت از کتاب مرجع هولمن با نرم افزار EES فصل ۶ : سوالات  ۲۰ و ۲۴ + ۴ سوال دیگر فصل پره ها همراه با رسم تمامی نمودار ها   

20,000تومان

مجموعه ۷ سوال حل شده درس سیالات با نرم افزار EES

حل سوالات با نرم افزار  EES یکی از دغدغه های دانشجویان در طول سال تحصیلی تحویل پروژه با نرم افزار  EES است. در این مجموعه سعی شده ۷ سوال از کتاب مرجع حل شود. تا دانشجویان بتوانند مهارت لازم را جهت حل سوالات بیشتر کسب کنند. مجموعه ۷ سوال حل شده درس سیالات از کتاب […]

15,000تومان