آرشیو برچسب: کنکور ارشد

سریها،انتگرالها و تبدیلات فوریه معادلات با مشتقات جزئی توابع مختلط دانلود فایل

ادامه مطلب ۵ مهر , ۱۳۹۹

فایل آموزشی شیمی تجزیه مناسب برای دانشجویان رشته های مهندسی شیمی،صنایع شیمی و شیمی دانلود فایل  

ادامه مطلب ۱۶ شهریور , ۱۳۹۹

واژگان پرتکرار و کاربردی زبان عمومی از سال ۸۹ تا ۹۶ دانلود فایل

ادامه مطلب ۱۵ شهریور , ۱۳۹۹

پاسخ نامه تشریحی زبان عمومی کنکور ارشد ۹۹   دانلود فایل

ادامه مطلب ۲۵ مرداد , ۱۳۹۹

مجموعه ای از درسنامه و تست های ریاضی مهندسی برای آمادگی کنکور ارشد.     دانلود فایل

ادامه مطلب ۲۳ اردیبهشت , ۱۳۹۹

جزوه انتقال حرارت پارسه مناسب برای کنکورکارشناسی ارشد دانلود فایل

ادامه مطلب ۸ اردیبهشت , ۱۳۹۹