انواع پلیمرهای درختواره

تکتودرختواره‌ها

این دسته از درختواره‌ها را پوسته_هسته نیز می‌نامند.تکتودرختواره‌ها از یک درختواره مرکزی تشکیل شد‌ه‌اند. در مقایسه با سایر درختواره‌ها،سنتز این نوع راحت‌تر است.تکتودرختواره‌های ساخت شده برای اهداف دارویی و زیستی توسط موسسه نانوفناوری میشیگان قابلیت‌های زیر را دارا هستند:
_تشخیص سلول بیمار،
_تشخیص ناحیه بیماری،
_دارورسانی،
_گزارش وضعیت
_بازده درمان

درختواره‌های بلور مایع

این دسته از درختواره‌ها شامل مونومر‌های میان‌زا مثل درختواره‌های کربوسیلان عامل‌دار شده میان‌زا هستند. سیانوبی‌فنیل و کلسترول از مشتفات درختواره کربوسیلان هستند.اولین درختواره بلور مایع با گروه‌های سینامویل ساخته شد. این درختواره‌ها قابلیت آزادسازی هدفمند دارو را دارند.

درختواره‌های کایرال

درختواره‌های کایرال از نوع تجاری محسوب می‌شوند. کایر‌الیته در درختواره‌ها بر اثر وجود شاخه‌هایی ایجاد می‌شوند که به لحاظ شیمیایی یکسان، ولی به لحاظ ساختاری کاملا متفاوت‌اند (گونه‌های کایرال).با توجه به تمایزهای این گونه‌ها،درختواره‌های کایرال در آزادسازی هدفمند دارو و تشخیص ترکیبات کایرال در بدن موثر هستند.

درختواره‌های پپتیدی

درختواره‌های پپتیدی،شاخه‌های رادیکالی درشت مولکولی هستند که شامل هسته پپتیدی یا زنجیر‌های پپتیدی می‌شوند. درختواره‌های پپتیدی در صنعت به عنوان مواد فعال سطحی و در زیست‌پزشکی به عنوان پادژن استفاده می‌شوند.

2
امتیاز :
بدون رای!

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید