غنی سازی اورانیم

✔️فرآیند غنی‌سازی اورانیوم

در اورانیوم طبیعی كه از فرایند تصفیه به دست می‌آید، تنها حدود ۷/۰ درصد ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۵ وجود دارد و بقیه آن را ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۸ و سایر ایزوتوپ‌ها تشكیل می‌دهند. از سوی دیگر بیش از ۹۰% راكتورهای قدرت جهان كه راكتورهای آبی هستند، به اورانیوم غنی‌شده نیاز دارند. بنابراین ضروری است كه نسبت اورانیوم ۲۳۵ موجود در اورانیوم طبیعی به وسیله فن‌آوری غنی‌سازی افزایش یابد. اشكال اساسی غنی‌سازی اورانیوم آن است كه تفاوت جرم اورانیوم ۲۳۵ و ۲۳۸ اندك است. در نتیجه استفاده از فن‌آوری‌های معمولی امكان پذیر نیست و باید به فناوری‌های پیچیده با هزینه بسیار بالاتر روی آورد.

 

غنی‌سازی اورانیوم از جنگ جهانی دوم مورد توجه و استفاده قرار گرفت و كارخانجات عظیمی به خصوص در كشورهای آمریكا و شوروی سابق برپا شد.

روش‌های مهمی كه تاكنون برای غنی‌سازی به كار گرفته شده است، عبارتند از:

روش الكترومغناطیسی، روش پخش گازی، روش سانتریفیوژ و روش لیزر.

البته از روش‌های شیمیایی و آیرودینامیك نیز برای غنی‌سازی استفاده می‌شود

7
امتیاز :
بدون رای!

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید