تصفیه فاضلاب صنایع تولید شکلات، بیسکویت و کیک

کمیت فاضلاب تولیدی

میزان فاضلاب تولیدی در این صنعت به میزان تولید و تعداد شیفت های کاری روزانه وابسته است. با توجه به اینکه معمولا پس از پایان شیفت نهایی شستشوی دستگاه ها و سالن ها انجام می گیرد، لذا در این زمان بیشترین حجم فاضلاب تولیدی به تصفیه خانه وارد می شود.

کیفیت فاضلاب تولیدی

 

بررسی های انجام شده توسط کارشناسان این مشاور نشان می دهد که فاضلاب تولیدی در این گروه صنعتی بار آلودگی زیادی نداشته و می توان آن را تقریبا مشابه با فاضلاب شهری (به لحاظ میزان آلایندگی) در نظر گرفت.

بنابراین فاضلاب این صنعت به راحتی توسط سیستم های متداول تصفیه فاضلاب شهری قابل تصفیه می باشد.

پیشنهاد می گردد که فاضلاب انسانی واحد صنعتی نیز با این فاضلاب مخلوط شده و سپس تحت عملیات تصفیه فاضلاب قرار میگیرد.

الایندگی واحدهای پیشنهادی جهت تصفیه فاضلاب این گروه صنعتی شامل موارد ذیل می باشد:

آشغالگیر(دستی یا مکانیکی)

چربی گیر

متعادل ساز

تصفیه هوازی ( با توجه به حجم، میزان آلودگی و امکانات در دسترس می توان از سیستم های رشد معلق مانند

لجن فعال متداول

هوادهی گسترده و یا سیستم های رشد چسبیده مثل MBR,MBBR استفاده نمود.)

ته نشینی ثانویه

کلرزنی

 

 

 

 

1
امتیاز :
بدون رای!

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید